Vraag van vrijdag #13: Een schip voert de getoonde vlag. Wat wil dit zeggen?

Antwoord Deze vlag is de Q (Quebec) vlag. Het betekent dat het schip gezond is (vrij van besmetting) en dat de kapitein vrije toegang verzoekt tot de haven. Dit moet dan door de havenautoriteit worden toegestaan. Wanneer de toegang toegestaan heeft krijgt het schip wat men noemt “free pratique”, wat zoveel betekent als vrije toegang […]

Vraag van vrijdag #12: Wat kan je qua voorrang over dit schip vertellen?

Het schip bevindt zich op de Noordzee (eigen foto). Antwoord Het betreft hier een baggerschip van de firma DEME die als bijkomend dagmerk een zwarte bol, zwarte ruit en zwarte bol voert dewelke rondom zichtbaar zijn. Dit dagmerk duidt op een beperkt manoeuvreerbaar schip (werkzaamheden). Qua voorrang op zee is het schip tweede in rang, […]

Vraag van Vrijdag #10 : Waar mag je in België niet varen met een Beperkt Stuurbrevet?

Antwoord In België mag je met een Beperkt Stuurbrevet niet varen op de Beneden-Zeeschelde. Algemene regelgeving (FOD Mobiliteit & Vervoer) Voor de binnenwateren is een vaarbrevet verplicht indien het pleziervaartuig: wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of een romplengte van meer dan 15m heeft. […]

Vraag van Vrijdag #8 : Waarvoor dient deze boei?

Antwoord In sommige omstandigheden is het overal diep genoeg, behalve op een bepaalde plaats. Denk bijvoorbeeld aan een rotspartij of wrak, die net onder of boven de waterspiegel aanwezig zijn en die een gevaar vormen voor de scheepvaart. Dan kan een geïsoleerd gevaar baken worden geplaatst. Indien het baken licht geeft, dan geeft het twee […]

Vraag Van Vrijdag #7 : Je wil een haven binnenvaren en je kunt gebruik maken van geleidelichten. Om in de juiste lijn te komen stuur je naar …

Je wil een haven binnenvaren en je kunt gebruik maken van geleidelichten. Om in de juiste lijn te komen stuur je naar … (bakboord of stuurboord) ? Antwoord Het antwoord is naar stuurboord. Daar waar je het achterste / bovenste geleidelicht naar toe wil, die richting moet je uitsturen. Zitten beide geleidelichten mooi achter elkaar […]

Vraag Van Vrijdag #6 : We varen op de binnenwateren. Wie HEEFT er voorrang (A of B) en waarom?

Antwoord Het antwoord is B. Beide schepen (die allebei van dezelfde grootte zijn) volgen de boeienlijn gevormd door de groene betonning. Zo’n boeienlijn wordt ook aanzien als een oever/wal. B vaart dus aan stuurboordwal. De eerste regel (in de rangorde van de voorrangsregels op de binnenwateren) is dus voldaan voor schip B en B heeft […]

Vraag Van Vrijdag #5 : Twee kleine zeilschepen naderen elkaar bij een engte.Wie geeft voorrang : A of B en waarom?

Antwoord Het enige juiste antwoord is A omdat die kleine zeilboot zijn grootzeil over stuurboord heeft. Huh??? Als jij B hebt geantwoord, dan heb je waarschijnlijk geantwoord op de vraag: Wie HEEFT er voorrang? Dat is natuurlijk verschillend van de vraag wie GEEFT er voorrang. Op het examen is dat het verschil tussen een goed […]

Vraag Van Vrijdag #4 : Welke lichten horen bij het getoonde dagmerk? A, B of C? Wat voor een schip zien we?

Antwoord Het antwoord op de vraag is C, en het getoonde schip is een beperkt manoeuvreerbaar schip. Meestal is dit schip werken aan het uitvoeren zoals baggeren, slepen, … enz. De getoonde verlichting komt bovenop de normale verlichting (toplicht(en), boordlichten en heklicht) van een motorschip en is 360° rondschijnend. Lichten A De lichten zoals getoond […]

Vraag Van Vrijdag #3 : Welk weerfront is het snelste: koudefront of warmtefront?

Vraag Bij een depressie zitten twee verschillende soorten weerfronten elkaar op de hielen, namelijk: een koudefront en een warmtefront. Welk van deze fronten is het snelste? Wat gebeurt er als ze elkaar inhalen? (situatie Noordelijk halfrond). Antwoord Bij een depressie (gebied van lage druk) is het koudefront (blauwe lijn met windvaantjes) het snelste. Die haalt […]

Vraag Van Vrijdag #1 : Wat is het verschil tussen IALA-A en IALA-B?

Wereldwijd hebben we twee grote betonningssystemen op het water. Namelijk IALA-A en IALA B. Kunnen jullie ons vertellen wat het voornaamste verschil is tussen die twee? Antwoord Beide systemen komen grotendeels overeen, maar verschillen qua kleur van betonning en qua kleur van verlichting. Wanneer we in IALA-A stroomopwaarts varen, dan hebben we de groene spitse […]