Facebook pixel

Aanmaak examendossier voor inschrijven examen Stuurbrevet

De onderlijnde velden zijn verplicht in te vullen!

Familienaam (zoals op uw eID) :

Voorna(a)m(en) (zoals op uw eID) :

Nr. Rijksregister (11 cijfers, geen scheidingstekens gebruiken) :

Geboorteplaats :

Straat :

Nummer :

Postcode :

Gemeente :

E-mail :

Telefoon :


Examentype :
Algemeen Stuurbrevet (examen voor beperkt en algemeen stuurbrevet)
Beperkt Stuurbrevet (enkel examen beperkt stuurbrevet)
Aanvullend Algemeen Stuurbrevet (upgrade van beperkt naar algemeen stuurbrevet)

Type praktijkexamen :
MOTOR (ik moet enkel een praktijkcertificaat MOTOR behalen)
MOTOR en ZEIL (ik moet een praktijkcertificaat MOTOR en ZEIL behalen)

Nummer beperkt stuurbrevet (enkel in te vullen bij een examendossier Aanvullend Algemeen Stuurbrevet) :

Wij verwerken je gegevens volgens de wet op de ‘bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’  van 30 juli 2018 in het kader van onze opdracht als representatieve organisatie aangesteld door de FOD Mobiliteit en Vervoer.