Aanmaak examendossier voor inschrijven examen Stuurbrevet

mobilit_nlDe onderlijnde velden zijn verplicht in te vullen!

Familienaam : (zoals op uw identiteitskaart)
Voorna(a)m(en) : (zoals op uw identiteitskaart)
Nr. Rijksregister : (zie achteraan uw ID-kaart, bestaat uit 11 cijfers, geen scheidingstekens gebruiken)
Geboorteplaats :
Straat : Nummer :
Postcode : Gemeente :
E-mail :
Telefoon :
Examentype : Algemeen Stuurbrevet (examen voor beperkt en algemeen stuurbrevet)
Beperkt Stuurbrevet (enkel examen beperkt stuurbrevet)
Aanvullend Algemeen Stuurbrevet (upgrade van beperkt naar algemeen stuurbrevet)
Type praktijkexamen : MOTOR (ik moet enkel een praktijkcertificaat MOTOR behalen)
MOTOR en ZEIL (ik moet een praktijkcertificaat MOTOR en ZEIL behalen)
Representatieve organisatie : VAARSCHOOL BV (E11 - Vaarschool.be)
Nummer beperkt stuurbrevet : (enkel in te vullen bij examen Aanvullend Algemeen Stuurbrevet)

- Zoekt u een misschien een opleiding voor het stuurbrevet ?


Wij verwerken je gegevens volgens de wet op de ‘bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’  van 30 juli 2018 in het kader van onze opdracht als representatieve organisatie aangesteld door de FOD Mobiliteit en Vervoer.