Vraag Van Vrijdag #1 : Wat is het verschil tussen IALA-A en IALA-B?

Wereldwijd hebben we twee grote betonningssystemen op het water. Namelijk IALA-A en IALA B. Kunnen jullie ons vertellen wat het voornaamste verschil is tussen die twee?

Antwoord

Beide systemen komen grotendeels overeen, maar verschillen qua kleur van betonning en qua kleur van verlichting. Wanneer we in IALA-A stroomopwaarts varen, dan hebben we de groene spitse ton aan stuurboordzijde en de rode stompe ton aan bakboordzijde (tekening rechts).


In IALA-B liggen de spitse en de stompe ton aan dezelfde zijde. Alleen is de spitse ton rood en de stompe ton groen.


De kleur van de verlichting op de bebakening volgt in beide systemen kleur van de ton. In de tekening hieronder, die de verschillen toont, varen beide schepen stroomopwaarts (Links IALA-B, rechts IALA-A).