Vraag van vrijdag #12: Wat kan je qua voorrang over dit schip vertellen?

Het schip bevindt zich op de Noordzee (eigen foto).

Antwoord

Het betreft hier een baggerschip van de firma DEME die als bijkomend dagmerk een zwarte bol, zwarte ruit en zwarte bol voert dewelke rondom zichtbaar zijn.

Dit dagmerk duidt op een beperkt manoeuvreerbaar schip (werkzaamheden).

Qua voorrang op zee is het schip tweede in rang, wat betekent dat er maar één ander schip voorrang heeft.

De volledige rangorde van schepen in volgorde van voorrang is op zee:

  1. Onmanoeuvreerbaar schip
  2. Beperkt manoeuvreerbaar schip
  3. Door diepgang beperkt manoeuvreerbaar schip
  4. Schip beizg met de uitoefening van de visvangst
  5. Zeilschip
  6. Werktuiglijk voorbewogen schip (=motorschip)