Vraag Van Vrijdag #5 : Twee kleine zeilschepen naderen elkaar bij een engte.Wie geeft voorrang : A of B en waarom?

Antwoord

Het enige juiste antwoord is A omdat die kleine zeilboot zijn grootzeil over stuurboord heeft.

Huh???

Als jij B hebt geantwoord, dan heb je waarschijnlijk geantwoord op de vraag: Wie HEEFT er voorrang? Dat is natuurlijk verschillend van de vraag wie GEEFT er voorrang. Op het examen is dat het verschil tussen een goed en een fout antwoord. Het scheelt slechts één letter, maar het is een wereld van verschil.

De algemene regel is dat bij een ongelijke zeilstand (zoals in de tekening) het zeilschip wat het grootzeil over bakboord heeft voorrang heeft.