International Certificate of Competence (ICC) aanvragen

Wat is het ICC?

ICC, voluit International Certificate of Competence, is een internationaal vaarbewijs, erkend in de meeste landen

Nuttig dus als je in het buitenland wil varen of een boot huren

Een ICC kan je verkrijgen via een eenvoudige administratieve procedure, dus geen examens meer

Aanvraagprocedure doe je via de web-applicatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer

Een ICC wordt enkel op basis van een geldig Belgisch vaarbrevet afgeleverd

Een ICC is enkel voor Belgen of personen die in België wonen

Kostprijs 75€

Levertermijn max. 8 weken