Vraag Van Vrijdag #7 : Je wil een haven binnenvaren en je kunt gebruik maken van geleidelichten. Om in de juiste lijn te komen stuur je naar …

Je wil een haven binnenvaren en je kunt gebruik maken van geleidelichten. Om in de juiste lijn te komen stuur je naar … (bakboord of stuurboord) ?

Antwoord

Het antwoord is naar stuurboord.

Daar waar je het achterste / bovenste geleidelicht naar toe wil, die richting moet je uitsturen. Zitten beide geleidelichten mooi achter elkaar in lijn, dan hoef je niks te doen. Je zit op koers.