Vraag van Vrijdag #10 : Waar mag je in België niet varen met een Beperkt Stuurbrevet?

Antwoord

In België mag je met een Beperkt Stuurbrevet niet varen op de Beneden-Zeeschelde.

Algemene regelgeving (FOD Mobiliteit & Vervoer)

Voor de binnenwateren is een vaarbrevet verplicht indien het pleziervaartuig:

  • wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of
  • door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of
  • een romplengte van meer dan 15m heeft.

Op de Beneden-Zeeschelde is dat het algemeen stuurbrevet, op de andere binnenwateren is een beperkt stuurbrevet voldoende. In de kusthavens en op zee is een vaarbrevet verplicht, indien:

  • het pleziervaartuig wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of
  • het een romplengte van meer dan 24m heeft.

Vanaf 1 januari 2022 geldt de verplichting ook indien het pleziervaartuig:

  • door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of
  • een romplengte van meer dan 15m heeft.

Voor de particuliere gebruiker is een algemeen stuurbrevet voldoende.