Privacy

Net als elke andere  onderneming heeft Vaarschool.be te maken met de geldende wetten en regels. Sinds 25 mei 2018 werd de GDPR-wetgeving actief, die ons noodzaakt om uw privacy nog hoger in het vaandel te dragen dan dit al het geval was.

Indien u uw persoonsgerelateerde informatie achter laat op onze website, dan stelt u Vaarschool.be in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen.

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Vaarschool.be en uw privacy

 • Wij verzamelen enkel de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering en de optimalisatie van onze taken.
 • Wij geven je gegevens nooit door aan derden.
 • Onze instructeurs zien enkel de persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van hun taak.
 • U hebt recht om te weten welke gegevens wij over u bijhouden.
 • U hebt het recht om vergeten te worden door ons (tenzij dit wettelijk niet kan -> bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens staan verplicht op uw factuur die wettelijk gezien tien jaar moet bewaard worden). Je kan dit recht om vergeten te worden uitoefenen door een simpel verzoek via ons contactformulier.
 • U kan ten alle tijde uitschrijven van onze nieuwsbrieven (onderaan elke nieuwsbrief is er steeds een link om uit te schrijven).

Welke gegevens slaan we op?

 • Naam + voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en e-mail adres van elke hoofdinschrijver aan een opleiding. De hoofdinschrijver is de persoon die betaald voor de boeking.
 • Naam + voornaam en geboortedatum van elke deelnemer aan een opleiding. Optioneel houden van de deelnemer ook het e-mail adres en zijn telefoonnummer bij.
 • Voor een examendossier voor het Belgisch Stuurbrevet slaan we voor iedere kandidaat naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mail en rijksregisternummer op. Voor het opslaan van het rijksregisternummer hebben we enkel toegang tot het nummer zelf (niet tot de gegevens van het rijksregister gekoppeld aan dit nummer). Het rijksregisternummer, een copie van de identiteitskaart, en de gegevens van het inschrijfformulier slaan we op voor  de FOD Mobiliteit & Vervoer in het kader van onze taken als representatieve organisatie voor het Belgisch Stuurbrevet.
 • Alle gegevens gekoppeld aan uw identiteit behandelen wij confidentieel en zijn enkel gekend door de medewerkers die dit nodig hebben om je te begeleiden bij je opleidingstraject op een “need to know” basis.
 • Voor optimalisatie van onze website slaan we ook uw browsegedrag op onze website op, inclusief bezochte pagina’s en gebruikte IP-adressen.

Cookies

 • Om uw bestellingen te kunnen verwerken en u bij een later bezoek van informatie te kunnen voorzien worden via de website cookies op uw computer geplaatst.
 • Deze cookies zorgen ervoor dat u bij een nieuw bezoek aan onze website niet dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.
 • Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt.
 • De informatie die in de cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

Meer informatie

Indien u meer informatie wil over het gebruik van deze gegevens, of gebruik wil maken van uw geldende rechten op deze gegevens, kan u steeds contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) via dpo@vaarschool.be.

Disclaimer

Ons privacy statement is niet van toepassing op de websites van derden die d.m.v. links met onze website zijn verbonden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Daarom adviseren wij u om altijd op de hoogte te zijn van het privacybeleid op deze websites.