Vraag Van Vrijdag #4 : Welke lichten horen bij het getoonde dagmerk? A, B of C? Wat voor een schip zien we?

Antwoord

Het antwoord op de vraag is C, en het getoonde schip is een beperkt manoeuvreerbaar schip. Meestal is dit schip werken aan het uitvoeren zoals baggeren, slepen, … enz.

De getoonde verlichting komt bovenop de normale verlichting (toplicht(en), boordlichten en heklicht) van een motorschip en is 360° rondschijnend.

Lichten A

De lichten zoals getoond in A zijn van een onmanoeuvreerbaar schip. Dit schip kan aan de grond gelopen zijn, of kan door technische problemen onbestuurbaar geworden zijn.

Overdag voert een onmanoeuvreerbaar schip als dagmerk twee zwarte bollen als de onmanoeuvreerbaarheid veroorzaakt wordt door een technisch defect. Indien het schip aan de grond zit dient het drie zwarte bollen te voeren.

Lichten B

De lichten zoals getooond in afbeelding B zijn ook van een beperkt manoeuvreerbaar schip, maar de beperking wordt veroorzaakt door zijn diepgang. Overdag voert dit schip een zwarte cilinder. We noemen zo’n schip ook wel eens een bovenmaats of geul-gebonden schip.