Vraag van Vrijdag #8 : Waarvoor dient deze boei?

Antwoord

In sommige omstandigheden is het overal diep genoeg, behalve op een bepaalde plaats. Denk bijvoorbeeld aan een rotspartij of wrak, die net onder of boven de waterspiegel aanwezig zijn en die een gevaar vormen voor de scheepvaart.

Dan kan een geïsoleerd gevaar baken worden geplaatst. Indien het baken licht geeft, dan geeft het twee witte flitsen.

Een voorbeeld van zo’n baken in een praktijksituatie zie je hieronder.