Wijziging in de wetgeving : deel 3 : Verplichting van het bezitten van een vaarbrevet

Beperkt Stuurbrevet

Voor de binnenwateren is minstens een Beperkt Stuurbrevet verplicht indien het pleziervaartuig:

  • wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of
  • door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of
  • een romplengte van meer dan 15m heeft.

Algemeen Stuurbrevet

Om te mogen varen op de Beneden-Zeeschelde is een Algemeen Stuurbrevet verplicht.

Vanaf juli 2019 is in de kusthavens en op zee een Algemeen Stuurbrevet verplicht, indien:

  • het pleziervaartuig wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of
  • het een romplengte van meer dan 24m heeft.

Vanaf 1 januari 2022 geldt de verplichting van het bezitten van een Algemeen Stuurbrevet in de kusthavens en op de zee ook indien het pleziervaartuig:

  • door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of
  • een romplengte van meer dan 15m heeft.

Dit betekent dat er een heleboel schippers (zoals de meeste particuliere vissers) aan onze Belgische kust een Algemeen Stuurbrevet zullen dienen te halen. Momenteel zijn zij nog vrijgesteld.

Vanaf volgend jaar (waarschijnlijke invoering juli 2020), zal er ook een praktijkexamen in voege treden. Men heeft er dus alle belang bij om nu de studie voor zo’n Algemeen stuurbrevet aan te vatten indien je in de betrokken doelgroep thuis hoort.

Bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

De kapitein (en eventueel officieren belast met brugwacht) aan boord van pleziervaartuigen ingezet voor bedrijfs- en beroepsmatig gebruik tot een lengte van 24m moeten op zee houder zijn van het betreffende STCW-brevet.  

Houders van een RYA Yachtmaster Offshore brevet kunnen hun brevet laten omzetten tot een geldig STCW 200GT brevet, erkend door de MCA (UK)). Vaarschool.be is een erkend RYA Training Centre.

Binnen de havens van de kust, de Belgische territoriale zee (12 zeemijl) en de EEZ is het brevet yachtman (of equivalent zoals RYA DaySkipper) voldoende. Een exclusieve economische zone (EEZ) is een gebied dat zich tot 200 zeemijl (370,4 km) buiten de kust van een staat uitstrekt.

Binnen de havens van de kust en de Belgische territoriale zee (12 zeemijl) is voor de scholing met pleziervaartuigen zonder kajuit een scholingsbrevet voldoende. Dit geldt enkel voor scholing georganiseerd door een Gemeenschap of door een sportfederatie erkend door een Gemeenschap of door sportclubs aangesloten bij de sportfederatie.

Meer weten?

Wil je meer over deze materie weten en misschien eindelijk je Belgisch Stuurbrevet/ICC halen? Dan ben je meer dan welkom op één van onze opleidingen gegeven overal in Vlaanderen.

Lees meer:

Toch nog iets niet duidelijk? Contacteer ons dan!