Disclaimer

Door u toegang te verschaffen tot deze website, aanvaardt u de voorwaarden ervan. VAARSCHOOL BV streeft steeds naar de betrouwbaarheid van de geleverde informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk gesteld kan worden. De informatie op deze website is louter informatief en kan in geen geval beschouwd worden als  een prijsofferte en/of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Voor gepersonaliseerde offertes of bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met ons kantoor.

Bescherming van persoonsgegevens en privacy

Wij vinden uw privacy en het gebruik van de gegevens die u door interactie met ons verstrekt belangrijk. Lees er alles over in onze privacy-verklaring.

Meer informatie over deze wetgeving vindt u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Waterloolaan 115, B-1000 Brussel of op de website www.privacy.fgov.be.