Hoe zit het nu eigenlijk met de nieuwe wetgeving van de pleziervaart?

Er is ondertussen al redelijk wat inkt gevloeid over de hervorming van de wetgeving die sinds geruime tijd in de steigers staat. Tijd dus voor een nieuwe stand van zaken.

Koninklijk Besluit wordt gepubliceerd in het Staatsblad

Begin juli 2019 zullen de wijzingen die op stapel stonden in de wetgeving gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. In feite gaan dus op dat moment de wijzigingen die gepland staan in voege.

Echter, de uitvoeringsbesluiten die bepaalde modaliteiten vastleggen over hoe deze wetgeving in de praktijk zal worden geïmplementeerd zijn nog niet volledig in orde.

In zulke gevallen, heeft de overheid één jaar om de uitvoeringsbesluiten verder uit te werken. Concreet betekent dit dus dat de uiterste effectieve datum waarop de uitvoeringsbesluiten effectief zullen dienen klaar te zijn nu vastgelegd is op juli 2020.

Wat gaat er dus veranderen?

Eigenlijk een heleboel. Het zou ons te ver leiden om alle wijzigingen op te sommen, maar dit moet je zeker onthouden:

 • Erkenning van de vaarscholen: eindelijk zal je het kaf van het koren kunnen scheiden, want vaarscholen zullen door de FOD Mobiliteit en Vervoer kunnen worden erkend.
 • Invoering van een praktijkexamen: je zal dus effectief een praktijkexamen dienen af te leggen om te bewijzen dat je effectief kan manoeuvreren met een boot.
 • Er wordt een Algemeen Stuurbrevet verplicht op zee voor boten die sneller kunnen dan 20km/u OF langer zijn dan 15m. Deze verplichting zal pas in voege gaan vanaf 2022. Dit is eigenlijk wel groot nieuws, want dat betekent eigenlijk dat een grote groep van mensen (vissers!) tegen 2022 ook in het bezit moeten zijn van een Algemeen Stuurbrevet. Er wordt dus ook een praktijkexamen voor deze groep noodzakelijk (vanaf 2022).
 • Er komt een nieuwe lijst voor de verplichte uitrusting en deze wordt afhankelijk van hoe ver het vaartuig van de kust vaart. De nieuwe uitrustingslijst zal pas verplicht zijn vanaf 1 januari 2020.
 • Nieuwe registratieprocedure van de vaartuigen die een vereenvoudiging met zich gaat meebrengen ten opzichte van de huidige procedure.

Wil je de exacte wijzigingen kennen?

Je kan meer informatie vinden op de website van de FOD Mobiliteit & Vervoer: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/herziening_van_de_wetgeving

Geen zin in een praktijkexamen?

Ga dus nu voor je Belgisch Stuurbrevet en volg een opleiding bij Vaarschool.be. Jaarlijks leiden wij een een heleboel personen op overal in Vlaanderen. Je vindt dus vast en zeker een opleiding bij jou in de buurt!

Meer weten: https://www.vaarschool.be/theorieopleidingen/theorie-belgisch-stuurbrevet

Comments

 1. Marc Bentein says

  Een Algemeen Stuurbrevet voor vaartuigen die sneller varen dan 20km/uur EN langer zijn dan 15m. Dat betekent dat de ‘recreatieve’ vissers er NIET zullen onder vallen (in tegenstelling tot wat jullie bovendien aankondigen als ‘groot nieuws’). Er moet aan de dubbele voorwaarde voldaan worden gezien het woordje “en”. De meeste van deze vaartuigen zijn in lengte <15m.

  De nieuwe wetgeving is een amalgaam van bestaande wetgeving met enkele nieuwigheden en komt de veiligheid niet ten goede. Weeral een (doelbewuste) gemiste kans. Jammer.

  • Beste,
   Uw redenering klopt niet. Een stuurbrevet is voor vaartuigen die langer zijn dan 15m OF die sneller kunnen dan 20km/u. De meeste recreatieve vissers vallen dus ons inziens WEL onder die voorwaarden.
   Er was idd een typo in onze tekst, maar overal elders op de website staat het wel correct.
   Het is ook niet omdat de boodschap niet leuk is voor een bepaalde gemeenschap van gebruikers dat wij daar de oorzaak van zijn.
   In het engels zegt men: Don’t shoot the piano player (if you don’t like the song).

Trackbacks

 1. […] De lang aangekondige hervorming van de wetgeving rond de pleziervaart gaat binnenkort in voege. Lees meer hierover hier. […]

Speak Your Mind

*