Wijzigingen in het examen Belgisch Stuurbrevet bij de FOD Mobiliteit en Vervoer

De FOD Mobiliteit en Vervoer deelt ons het volgende mee:

 • De aanmaak van het examendossier bij een erkende representatieve organisatie (zoals Vaarschool.be – erkenningsnummer E11) kost vanaf nu 50 Euro. De erkende organisatie zorgt voor de verzameling van alle noodzakelijke stukken voor de aanvraag van het brevet en doet administratief werk zoals opvolging en controle. Deze retributie is dus een beheerskost voor het examendossier. Je kan zo’n dossier hier aanmaken.
 • Per examengedeelte dient er tevens een bedrag van 38 Euro betaald te worden aan de FOD Mobiliteit en Vervoer, dus:
 • De examenretributie per examendeel dient ook betaald te worden bij herexamens.
 • Elk examendeel zal nu 30 vragen bevatten in tegenstelling tot de 20 vragen die voorheen werden gesteld.

Deze wijzigingen gaan onmiddelijk in voege. De tarieven op onze website zijn derhalve dus ook aangepast vanaf heden.

Overgangsmaatregelen

 • Personen die reeds 75 Euro hebben betaald qua beheerskost voor hun examendossier (vroeger tarief) en die reeds een afspraak hebben om examen te gaan doen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, zullen voor de reeds gemaakte examenafspraken geen extra vergoeding dienen te betalen van 38 Euro per examendeel.
 • Personen die reeds 75 Euro hebben betaald qua beheerskost voor hun examendossier (vroeger tarief) en die nog geen afspraak hebben om examen te gaan doen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, zullen de retributie van 38 Euro per examendeel aan de FOD Mobiliteit en Vervoer dienen te betalen.
  • Bij afsluiting van het examendossier, dus wanneer uw stuurbrevet wordt aangevraagd, zal het teveel betaalde bedrag (25 Euro, qua beheerskost van het examendossier) aan de kandidaat worden terug gestort. Er wordt van de kandidaat verwacht dat hij dit actief mee opvolgt.
  • Examendossiers die niet worden afgesloten, dus waarvan de voorwaarden tot aanvraag van het stuurbrevet niet zijn voldaan, vallen buiten de terugbetalingsregeling.
 • Alle dossiers aangemaakt vanaf heden, vallen onder de nieuwe regeling van 50 Euro qua beheerskost voor het examendossier en 38 Euro examenretributie per examendeel.

Oude dossiers

Het doktersattest en het bewijs van praktijkervaring hebben een geldigheid van 2 jaar. Ingeval deze documenten ouder zijn dan 2 jaar, is uw aanvraag tot het bekomen van het Stuurbrevet vervallen.

Om het dossier te heropenen wordt een extra beheerskost van 20 Euro aangerekend.

Iets niet duidelijk?

Geen paniek! We zijn er om je te helpen. Contacteer ons gerust!

Opmerking

In het Engels is er een mooi gezegde: Don’t shoot the pianoplayer if you do not like the song …

We begrijpen dat dit één en ander wat duurder maakt, maar er is geen weg terug 🙁