Wijzigingen in de regelgeving pleziervaart – Bericht vanwege FOD Mobiliteit

In 2019 gaat de nieuwe wetgeving van kracht. Er worden overgangsbepalingen voorzien zodat iedereen de nodige tijd heeft zich aan te passen aan de nieuwe regels. Dit bericht ontvingen we vanwege de FOD Mobiliteit & Vervoer.

Registratie

Er komt een unieke registratiebrief in plaats van een vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor de binnenwateren. De registratiebrief is 5 jaar geldig, en wordt gratis vernieuwd bij bevestiging door de eigenaar, behoudens een aantal uitzonderingen zoals verkoop, ingrijpende verbouwing, …

Er komen ook nieuwe vereisten betreffende de band met België.

De overgang naar een unieke registratiebrief zal soepel verlopen. De huidige vlaggenbrieven blijven hun geldigheid bewaren. Bij het vervallen van de vlaggenbrief moet een nieuwe registratiebrief aangevraagd worden. Op dat moment zijn de nieuwe vereisten inzake de band met België van toepassing.

De immatriculatiedocumenten zullen de komende 5 jaar hun geldigheid verliezen en worden vervangen door een registratiebrief. De betrokken eigenaars worden hierover gecontacteerd.

Ook vaartuigen langer dan 24m zullen als pleziervaartuig geregistreerd kunnen worden.

Uitrusting

De lijst met uitrusting wordt vernieuwd en wordt afhankelijk van hoe ver het vaartuig van de kust vaart. Ook hier krijgt u de nodige tijd om zich in regel te stellen.

De nieuwe lijst zal pas verplicht zijn vanaf 1 januari 2020.

Verplicht vaarbrevet

De verplichting van vaarbrevet op de binnenwateren voor vaartuigen met een lengte vanaf 15m of een snelheid (op motor) van meer dan 20km/u, wordt doorgetrokken naar zee (algemeen stuurbrevet). Yachtman (vanaf 6 mijl) en Yachtnavigator (vanaf 200 mijl) worden aangeraden.

Met andere woorden, een algemeen stuurbrevet zal ook verplicht worden op zee (voor stuurbrevet-plichtige vaartuigen).

Deze verplichting geldt pas vanaf 2022.

Vaarbrevet behalen

Het praktische gedeelte voor het bekomen van een vaarbrevet wordt vernieuwd.

Er komt een verplichte vaarproef met duidelijke doelstellingen.

Er worden hierover afspraken gemaakt met de scholen/instanties die dergelijke vaarproeven mogen afnemen.

Voor het theoretische gedeelte komt er een duidelijk overzicht van de te kennen leerstof.

De praktische vaarproef zal verplicht zijn vanaf 1 januari 2021.

Opmerking

De hierboven vermelde data zijn richtdata.