Welk brevet is er nu écht verplicht?

De laatste tijd ontstond er nogal wat polemiek nadat een bekend Vlaams tijdschrift een foutief artikel publiceerde. Hierin werd verkeerdelijk aangegeven (of werd alleszins het vermoeden gewekt) dat er heel wat zaken zouden veranderen op onze Belgische wateren.

Om meer duidelijkheid te scheppen, dit artikel 🙂

Basisregel

Je hebt verplicht een vaarbrevet nodig indien je vaartuig aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het schip heeft een romplengte langer dan 15m of
 • Het schip kan sneller dan 20 km/u varen (op motor) of
 • Het schip wordt ingeschakeld voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

In alle andere gevallen heb je geen vaarbrevet nodig.

Tot 1 januari 2022 heb je op zee en in de kusthavens geen enkel brevet nodig, zelfs niet indien je schip sneller kan dan 20km/u of langer is dan 15m.

Tot 1 januari 2022 geldt de enige uitzondering op deze regel voor schepen die bedrijfs- of beroepsmatig gebruikt worden of voor schepen langer dan 24m. In dat geval heb je nu reeds verplicht een vaarbrevet nodig, dus ook op zee en in de kusthavens.

Indien je brevetplichtig bent, kan je kiezen uit volgende Belgische brevetten die elk op hun beurt geldig zijn binnen een bepaald vaargebied.

Beperkt Stuurbrevet

Het beperkt stuurbrevet is het basisvaarbrevet en is geldig op wat we de ‘binnenwateren’ noemen, t.t.z.:

 • Rivieren en kanalen, inclusief de met de zee verbonden binnenwateren (uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde)
 • Afgesloten meren (nog nader te bepalen door de minister)

Het beperkt stuurbrevet is in dit gebied ook voldoende bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

Algemeen Stuurbrevet

Een algemeen stuurbrevet is geldig overal waar een beperkt stuurbrevet geldig is, maar met uitbreiding van:

 • De Beneden-Zeeschelde
 • De havens van de kust
 • Vanaf het strand tot 6 zeemijl uit de kust
 • Voor privaat gebruik ook buiten de zone van 6 zeemijl

Vooral rond dat laatste puntje was er verwarring ontstaan na de publicatie van het bewuste tijdschriftartikel.

Dat artikel deed immers uitschijnen dat een brevet yachtman zou vereist zijn voor privaat gebruik buiten de zeezone van 6 mijl vanaf het strand in de Belgische wateren. Deze informatie is dus foutief.

Yachtman

Het brevet yachtman is geldig overal waar een algemeen stuurbrevet geldig is met uitbreiding van:

 • De zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl
 • De zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl

Het brevet yachtman is tevens verplicht bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik als men binnen de havens van de kust, Territoriale Zee, en de EEZ vaart. Daarbuiten geldt een STCW-verplichting (beroepsbrevetten).

Deze verplichting tot het hebben van een brevet yachtman (of STCW) geldt dus ook voor het geven van vaarlessen en praktijktesten aangezien dit dus een bedrijfs- of beroepsmatige activiteit is.

Bronnen

Dit artikel werd geverifieerd op juistheid door de bevoegde diensten bij de FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart, waarvoor dank 🙂