Waterwegenvignet wordt een digitale vergunning

Het waterwegenvignet verdwijnt en wordt vanaf 1 april 2020 vervangen door een nieuwe, digitale ‘waterwegenvergunning’. De Vlaamse Waterweg nv koos hiervoor om tegemoet te komen aan de vraag van pleziervaarders en watersporters naar een flexibeler systeem, waarbij de waterweggebruiker niet moet kiezen tussen vignetten van verschillende periodes (en dus vaak voor meer dagen moet betalen dan hij zich werkelijk bevindt op het netwerk van De Vlaamse Waterweg nv).

Een waterwegenvergunning zal aangevraagd kunnen worden voor een dag, enkele dagen of maanden, of voor een jaar. Je kiest dus zelf wat de startdag van je waterwegenvergunning is en hoelang deze geldig is. Deze flexibiliteit is niet alleen een groot voordeel voor de trailerbare boten, dit biedt ook een grotere vrijheid aan de (buitenlandse) bezoekers bij het plannen van hun vaarvakantie op de Vlaamse waterwegen. 

De nieuwe waterwegenvergunning wordt een digitale vergunning. De Vlaamse Waterweg nv streeft immers naar ‘papierloos varen’. Dit is niet enkel goed voor het milieu; het is ook efficiënter en beter voor de vaartuigen (geen stickers meer!).  

Om het varen te promoten, werd er voor gekozen om een geldige waterwegenvergunning te verplichten ongeacht of het vaartuig aangemeerd ligt (bijv. in een jachthaven of op een ligplaats langs de waterweg) of vaart.

Meer info hier: https://www.visuris.be/Waterwegenvergunning