Update Vraagbaak Stuurbrevet

Op deze pagina vind je de eventuele aanpassingen voor de Vraagbaak voor het Belgisch Stuurbrevet.


Vraagbaak editie 2019

B2.8: Pagina 94, de uitwerking van Kwaadmechelen bevatte een zetfout.

B6.79 en B6.80: De tekeningen zijn omgewisseld bij deze twee vragen.

A2.22: het antwoord voor deze vraag in de oplossingstabel op pagina 91 is fout. Het antwoord is A, zoals uitgewerkt op pagina 98.

A3.27: Een stroomruit geeft de stroomrichting en de stroomsnelheid aan op die positie (antwoord B)

Pagina 25: foto van Oost-cardinale boei (links op de foto) wordt ten onrechte beschreven als West-cardinaal.


Vraagbaak editie 2018

B9.7: Een schip dat voor anker ligt: mag zijn anker in de vaargeul hebben zolang het niet hinderlijk is voor de scheepvaart (Antwoord B)


A3.18 : Op de gegeven locatie is het hoogwater rond 12:20. Wat was ongeveer de hoogte van het getij in een situatie van springtij om 09:20 op de locatie waarvoor de getijdekromme zoals hier afgebeeld geldt?


A3.28. Op de officiële zeekaart ‘Vlaamse Banken’, waarvoor als referentiehaven Zeebrugge geldt, leest men af in de tabellen van getijstromingen: A (51°04.5’N / 2°08.7’E) -1 057° 2.0 1.1. Wat betekent dit.

A3.28. Het juiste antwoord is niet C, maar D: 1u voor HW in de referentiehaven (Zeebrugge) is in positie A de richting van de stroom 057° en de stroomsterkte 2 knopen bij springtij en 1,1 knoop bij doodtij. De waardes ivm de stroomsterkte zijn dus in punt A, maar het HW moment (tijdstip) is het HW van Zeebrugge, dat geldt als de referentiehaven voor de tabel.