Tevredenheidsindex

Na iedere opleiding krijgen onze klanten de mogelijkheid tot het invullen van een tevredenheidsenquête.

Wij wensen immers te weten hoe onze klanten denken over de opleiding zodat wij, indien nodig, zo snel als mogelijk kunnen bijsturen.

Alhoewel wij momenteel niet ISO9001 gecertificeerd zijn, werken wij wel met dat kwaliteitsmodel als basis om de tevredenheid van onze klanten te kunnen blijven waarborgen.

En ja hoor, af en toe gaat er iets mis. Maar dat we het weten en dat we daar gericht actie op kunnen nemen is het begin van u als tevreden klant. Onze klanten zijn immers onze beste ambassadeurs.

Voor u als klant betekent dit dat je misschien binnenkort ook deel uitmaakt van de steeds groter wordende groep van tevreden klanten van Vaarschool.be ?!

Onze huidige tevredenheidsindex is (max = 100)

Hoe berekenen wij dit ?

Op de meeste van de vragen in de enquête kunnen onze klanten antwoorden met

  • Zeer goed 5
  • Goed 4
  • Matig 3
  • Kan beter 2
  • Slecht 1

Dit geeft dus voor iedere vraag een score tussen 1 en 5 punten op een totaal van 5. Hiervan kunnen we gemiddelden berekenen en het is dat gemiddelde dat wordt weergegeven op deze website.

Hoe gaan we met die scores om ?

Bij een klantenscore lager dan 75% gaan we altijd de klant persoonlijk contacteren en samen met de klant een actieplan ontwikkelen ter verbetering.

In alle gevallen krijgt de klant na het invullen van de tevredenheidsenquête een voucher ter waarde van 10 Euro te gebruiken bij een vervolgopleiding. Dat is onze manier om dank u te zeggen voor de hulp die wij van onze klanten krijgen om kwaliteit te kunnen blijven leveren.

Ik sta er persoonlijk garant voor dat wij u de beste opleiding die mogelijk is geven tegen een super competitieve prijs.

Danny Bisaerts – Zaakvoerder

[reviews_rating attribution=”no” icon=”no” name=”hide” vicinity=”hide” theme=”badge narrow”]