OPINIE: Wijzigingen in de reglementering voor de pleziervaart : Een goede zaak ?!!

door | feb 7, 2017 | In de kijker | 0 Reacties

Er staan een aantal belangrijke wijzigingen aan te komen in de reglementeringen die betrekking hebben op de brevetten voor de pleziervaart.

We hebben ons luisterend oor links en rechts even te luisteren gelegd en we konden een aantal tendenzen vaststellen.
De uiteindelijke voorstellen tot wijzigingen gaan worden aangekondigd door de minister tijdens de Belgian Boat Show op 11 februari aanstaande. We zullen op de eerste rij staan om meer informatie te verkrijgen en jullie verder te informeren.

Na de voorstellen volgt er nog een bevragingsronde bij de verschillende federaties en organizaties die zich binnen België met watersport bezighouden. Het zijn dus nog maar voorstellen, en geen definitieve uitvoeringsbesluiten. Wijziging is bijgevolg nog mogelijk.

Wat weten we zo goed als zeker over de voorgestelde wijzigingen? (Als we onze glazen bol mogen geloven – onder voorbehoud dus)

Datum van invoering van de nieuwe reglementering voor de pleziervaart

 • Er wordt gemikt op invoering van de voorgestelde wijzigingen op 1 januari 2018, wat de opleidingsorganisaties en de sector in het algemeen voldoende tijd moet geven om zich aan te passen aan de nieuwe context, en hen moet toelaten om de nodige bijsturingen te laten doen aan de definitieve teksten.

Invoering van een modulair systeem voor brevettering in de pleziervaart

 • De brevetten zullen worden gekoppeld aan een aantal (theorie/praktijk (?)) modules die de kandidaat moet behalen alvorens een bepaald brevet te kunnen bekomen. Deze modules dienen niet allemaal bij een zelfde opleidingsinstelling te worden gevolgd. Zelfstudie zou mogelijk blijven.
 • De examinering zou in handen blijven van de overheid.

Invoering van een praktijk-“examen”

 • De mogelijkheid om via een begeleider praktijk te doen zal eigenlijk worden  afgeschaft. Dit wordt vervangen door een examen bij een erkende instelling / examenjury waar de kandidaat zijn kunde zal dienen te bewijzen.
 • De praktische kennis van de kandidaat zal worden getoetst  aan objectieve criteria die redelijk uitgebreid zijn en die zullen worden afgetoetst tijdens een opleiding bij een erkende instelling of tijdens de demonstratie van de kandidaat voor een examenjury.
 • Waarschijnlijk gaat de praktijkopleiding langer dan één dag dienen te duren gezien het aantal te demonstreren elementen binnen de objectieve criteria. Voordeel hier is dat dit ten goede komt van de schipper in spé. Nadeel is dat de opleiding langer zal moeten duren en dat dit dus de kost waarschijnlijk zal opdrijven.

Wijzigingen/modernisering in de uitrusting van een schip

 • De uitrustingsvereisten op een schip zullen worden aangepast aan modernere normen. Eén van de elementen zou kunnen zijn dat vuurpijlen voor zeegaande pleziervaart zouden kunnen worden vervangen door alternatieve noodsignalen die via digitale weg of visuele weg de aandacht zou kunnen trekken. Dit is goed nieuws omdat vuurpijlen natuurlijk een vervaldatum hebben en dat de verwijdering van de vervallen vuurpijlen gevaarlijk afval met zich meebrengt.
 • De wijzigingen in de uitrusting zouden echter breder gaan dan alleen de vuurpijlen.

Erkenningssysteem voor opleidingsorganisaties

 • Misschien wel de belangrijkste wijziging (althans voor de opleidingsorganisaties) is het feit dat er een erkenningssysteem zou worden uitgebouwd voor erkende scholen. Momenteel kan eigenlijk iedereen die zich aansluit bij een representatieve organisatie zich “erkende vaarschool” noemen, wat natuurlijk een vals beeld geeft en niets zegt over de kwaliteit van de afgeleverde opleiding.
 • De erkenning zou afhangen van een aantal objectieve criteria zoals administratieve opvolging, aanbod, kwaliteit van de opleiders en het gebruikte materiaal.
 • Dit gaat het zogenaamde “kaf van het koren” scheiden aangezien nu in praktijk iedereen met een boot en een stuurbrevet eigenlijk een school kan starten en dat is om veiligheidsredenen uiteraard geen goede zaak.

Onze opinie

Volgens ons zijn de meeste voorstellen een goede zaak.

Indien onze glazen bol gelijk heeft dan kunnen we dit alleen maar toejuichen. De meeste wijzigingen zullen de veiligheid alleen maar ten goede komen en maken de pleziervaart een stuk moderner en meer in lijn met andere landen binnen Europa.

Echter, het gevaar schuilt erin dat België weer heiliger zal willen zijn dan de Paus en van het ene uiterste naar het andere uiterste vervalt. In praktijk zal het waarschijnlijk allemaal wel meevallen en uiteindelijk zullen we waarschijnlijk tevreden kunnen terugkijken.

De belangrijkste wijziging voor de beginnende pleziervaarder is het invoeren van een praktisch examen/test waarin hij op basis van objectieve criteria zijn kunde zal dienen te bewijzen.

Daarbuiten zal het ook duidelijker worden voor de beginner welke school een echte erkende school is en welke school dit niet is. Voor ons is dit niet echt een probleem omdat wij nu al erkend zijn als representatieve organisatie voor het stuurbrevet (door de FOD Mobiliteit & Vervoer) en ook als RYA Training Centre (door de Royal Yachting Association).

Uiteraard zullen we ook een daadwerkelijke erkenning als vaarschool ambiëren in zijn nieuwe vorm zodat we ook in de toekomst dezelfde kwaliteit kunnen blijven aanbieden naar de pleziervaart toe.

Let wel, alles in dit artikel is onder voorbehoud en afhankelijk van de uiteindelijke voorstellen van de minister.

Spannende tijden niet ? LIKE en SHARE dit bericht. Bezoek ons op onze stand 5315 op de Belgian Boat Show. Reductiekaarten voor toegang kan je hier vinden: https://goo.gl/W2i8c6

Danny Bisaerts – Zaakvoerder