Nieuwe uitrustingsrichtlijnen pleziervaart

Sinds 1 december 2020 heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer de nieuwe richtlijnen voor de uitrusting op pleziervaartuigen gepubliceerd op hun website. Op deze datum zijn ook de uitrustingsvereisten van kracht geworden, door het Ministrieel Besluit gepubliceerd op 12 november 2020.

Men maakt hierbij een onderscheid tussen verplichte uitrusting en aanbevolen uitrusting voor een type vaartuig / activiteit gekoppeld aan de zone waarin het vaartuig vaart.

Het is logisch dat de uitrustingsvereisten voor de zee strikter zijn dan die voor op de binnenwateren.

De wateren worden onderverdeeld in de volgende zones:

  • Zone 1 – alle met de zee verbonden binnenwateren met uitzondering van de Beneden?Zeeschelde
  • Zone 2 – de Beneden?Zeeschelde
  • Zone 3 – de havens van de kust
  • Zone 4 – de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl
  • Zone 5 – de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl
  • Zone 6 – de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl
  • Zone 7 – de zone voorbij 200 zeemijl

Je kan de verschillende uitrustingsniveau’s nalezen gegroepeerd per type activiteit of soort schip: