Missie en doelstellingen

Vaarschool.be levert nautische kwaliteitsopleidingen van topniveau.

Mission statement

 • Vaarschool.be¬†is een gastvrije vaarschool waar iedereen welkom is.
 • Vaarschool.be¬†levert nautische opleidingen die cursisten in staat stellen om in alle omstandigheden veilig en reglementair te varen in een ontspannen en aangename sfeer.
 • Vaarschool.be¬†verzekert een hoge kwaliteitsstandaard van haar cursussen door inzet van bekwame, ervaren en professionele instructeurs, die gebruik maken van up-to-date didactisch materiaal en moderne schoolboten.
 • Vaarschool.be¬†zorgt voor een uitgebreide keuze aan doelgerichte opleidingen van pleziervaart tot professionele schipperslicenties voor commerci√ęle yachting.
 • Vaarschool.be¬†wil een duurzame relatie ontwikkelen en onderhouden met de nautische wereld en met haar cursisten in het bijzonder.
 • Vaarschool.be¬†streeft steeds naar volledige ‘customer satisfaction’.

Vaarschool.be: deontologische code

Iedere medewerker van Vaarschool.be zal blijk geven van respect, toewijding, geduld en van professionele eerlijkheid door onder meer:

 • Onder alle omstandigheden de vrije keuze van de leerling te respecteren
 • Enkel een getuigschrift af te leveren op basis van objectieve criteria
 • Zich regelmatig op de hoogte te stellen van nieuwe reglementeringen en richtlijnen
 • Bijscholing te volgen waar nodig
 • De nodige tijd te besteden aan de voorbereiding van de cursussen
 • Nooit enig voordeel te aanvaarden waardoor zijn of haar professionele vrijheid in het gedrag zou kunnen komen

Vaarschool.be kwaliteitsdoelstellingen

 • 0 procent klachten
 • Minder dan 5 procent uitval veroorzaakt door de school
 • Maar dan 90 procent klantentevredenheid
 • 100 procent accreditaties school en lesgevers

Rechten van de deelnemers

Deelnemers hebben het recht om:

 • Theorie- en praktijklessen te krijgen die leuk en boeiend zijn, gegeven door bekwame, ervaren en professionele instructeurs, die gebruik maken van up-to-date didactisch lesmateriaal
 • Op hun vraag ge√ęvalueerd te worden door een andere instructeur
 • Klacht neer te leggen bij de directie van de school
 • Na overleg een billijke terugbetaling te krijgen van het inschrijvingsgeld als de opleiding niet voldoet aan hun verwachtingen