Medisch attest voor stuurbrevet slechts 3 maanden geldig

Sinds 1 juli veranderde het één en ander betreffende de wetgeving voor het behalen van een Belgisch stuurbrevet. Zo is het sinds dan noodzakelijk om een praktijkexamen af te leggen, maar ook administratief zijn er gevolgen. Het medisch attest dat verplicht in het examendossier komt, is vanaf nu slechts 3 maanden geldig (en niet 2 jaar zoals vroeger).

Na een beslissing van de Raad Van State, worden de voorwaarden voor het behalen van een Belgisch stuurbrevet verstrengt. Zo moet je aan volgende zaken voldoen:

  • Minstens 16 jaar zijn (inschrijving voor examen kan vanaf 15 jaar)
  • Theoretisch(e) examen(s) blijven slechts 3 jaar geldig
  • Praktijktest heeft een geldigheid van 3 jaar
  • Medisch attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden

Dit houdt concreet in dat je best wacht tot op het einde van het administratieve proces om je medisch attest aan ons te bezorgen.

De betreffende veranderingen kan je vinden in de volgende wettekst van de Raad van State:

§ 3. De aanvraag wordt vergezeld van een medisch attest dat bevestigt dat de aanvrager zich onderworpen heeft aan een geneeskundig onderzoek bij een arts naar keuze en dat de aanvrager niet lijdt aan lichaamsgebreken of kwalen die voor de veiligheid van de scheepvaart nadelig kunnen zijn. Dit onderzoek heeft met name betrekking op:

1° het gezichtsvermogen en inzonderheid de gezichtsscherpte en het kleurenonderscheidingsvermogen; 2° het gehoor; 3° de algemene lichamelijke conditie en gezondheid, inzonderheid de toestand van hart en longen en de bloeddruk. Op het moment dat alle voorwaarden voor het bekomen van een vaarbevoegdheidsbewijs of radarbrevet voldaan zijn, mag het medisch attest maximum 3 maanden oud zijn.