Invoering praktijktesten voor vaarbrevet pleziervaart

Vanaf?1 juli 2021 introduceert de FOD Mobiliteit en Vervoer een praktijktest?voor het vaarbrevet. Om een vaarbrevet te behalen dien je dus?zowel voor de theorie- als voor de praktijktest te slagen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen?motor- en zeilbrevetten?en de testen variëren naargelang het brevet dat pleziervaarders willen bekomen.?Deelnemen is mogelijk?vanaf?15 jaar?en de?praktijktest kan ook geïntegreerd worden in een systeem van?permanente evaluatie.?? 

Om een vaarbrevet pleziervaart (zoals stuurbrevet en jachtman) te behalen dien je momenteel slechts een?theoretische proef?af te leggen. Deze test wordt wel gecombineerd met een?praktisch luik?dat bestaat uit?12 uur meevaren?met iemand die een vaarbrevet heeft of het volgen van een?praktische cursus, maar vanaf 1 juli verandert dit dus.  

Tijdens deze nieuwe praktijktesten worden de kandidaten getest op praktische kennis en bepaalde vaardigheden. Hierdoor zullen de pleziervaarders beter voorbereid zijn vooraleer ze effectief het water opgaan. Dit?verhoogt de veiligheid?op de Belgische binnenwateren en drukbevaren zeeroutes.? 

De examens zullen doorgaan in?gespecialiseerde testcentra, erkend door de minister en geauditeerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Ook de examinatoren moeten voldoen aan bepaalde vereisten op vlak van brevetten en ervaring.? 

De huidige regelgeving, waarbij de aanvraag voor vaarbrevet gebeurt op basis van het dienstboekje, blijft in voege tot en met 30 juni 2021.?Vanaf 1 juli 2021?schakelen we dus over naar het nieuwe systeem van praktijktesten.?? 

Het is in ieder geval de ambitie van Vaarschool.be om een praktijkcentrum te worden waar je volgens de regels van de FOD Mobiliteit en Vervoer je praktijkexamen zal kunnen afleggen. Wordt binnenkort vervolgd.

Het nieuwe KB wat één en ander regelt kan je hier nalezen.

Wil je dus geen praktijkexamen doen? Rond dan alles af voor je brevet voor 30 juni 2021.

Bron: Website FOD Mobiliteit en Vervoer