Hoe zit het nu met het praktijkexamen in 2021?

Invoering van een praktijkexamen op 1 juli 2021

Onze bronnen bij de FOD Mobiliteit & Vervoer bevestigen: Het praktijkexamen komt er op 1 juli 2021.

Achter de schermen is er immers hard gewerkt door een hele groep mensen om de criteria die gehanteerd zullen worden voor dat praktijkexamen vast te leggen. Ikzelf maakte deel uit van het panel van experten dat de FOD Mobiliteit & Vervoer hier in heeft bijgestaan.

Het onderstaande is nog onder voorbehoud, maar de realiteit zal dit waarschijnlijk zeer dicht benaderen …

Wat betekent dit concreet?

De formule met een begeleider (vriend, kennis, clubgenoot) zal verdwijnen. Concreet betekent dit dat je steeds via een vaarschool -die erkende examinatoren in dienst heeft- of via een onafhankelijke erkende examinator zal dienen te gaan om je praktijkexamen af te leggen.

Hierin zullen dus twee systemen zich gaan ontwikkelen:

1. Vaaropleiding met geïntegreerd examen

Indien je een vaaropleiding volgt bij een vaarschool -zoals Vaarschool.be- dan zal je tijdens de opleiding door je instructeur/examinator continue worden beoordeeld op je kunnen. Dit is dus een systeem van continue evaluatie en zal althans voor de Vaarschool.be-cursisten geen prijsverhoging met zich meebrengen.

Indien de instructeur/examinator je voldoende hoge scores geeft op de onderdelen zoals die worden opgelegd door de FOD Mobiliteit & Vervoer, dan ben je ook geslaagd in het examen.

Uiteraard kan je ook zakken als die eerder genoemde minimum criteria niet haalt. In dat geval ga je moeten herkansen in het tweede systeem: Enkel praktijkexamen.

2. Enkel praktijkexamen

Als je gezakt bent in optie 1, of je hebt op een andere manier leren varen -bijvoorbeeld je hebt van thuis uit veel meegevaren met je ouders- dan zal je toch een apart praktijkexamen kunnen afleggen.

Dit zal dan op de boot kunnen gebeuren van de school/examinator, maar waarschijnlijk ook op de boot die de kandidaat eventueel ter beschikking stelt. Die laatste zal dan waarschijnlijk wel aan een aantal minimum vereisten moeten gaan voldoen.

De tijd van de examinator, alsook het eventueel inhuren van een boot voor het examen, zal ook een prijskaartje dragen. De details hiervoor worden momenteel nog uitgewerkt.

Het examen zelf zal ongeveer een uurtje duren per kandidaat. Tevens dienen we een beetje bootgewenning te voorzien. Concreet is dit dus zo’n halve dag als we een aantal kandidaten combineren.

Meer weten over onze praktijkopleidingen?

Conclusie

  • Als je nog wil opteren voor het systeem met begeleider, dan dien je deze praktijkervaring te behalen voor 30 juni 2021.
  • Alleen praktijkexamen doen, zonder een cursus te volgen, zal ook kunnen mits betaling.
  • De lessen die je volgt bij onze vaarschool, zullen het examen geïntegreerd hebben, aangezien al onze instructeurs ook meer dan voldoende ervaring hebben om te kwalificeren als examinator.

Al bij al valt het nog wel mee. Er verandert dan eigenlijk niet zo heel veel (buiten het systeem met de begeleider dat komt te vervallen).

Danny Bisaerts – Zaakvoerder