Het nieuwe praktijkexamen: wat betekent het voor jou?

Wat is de situatie?

Zoals je waarschijnlijk wel weet gaat op 1 juli 2021 het nieuwe systeem in met praktijkexamens voor het Belgisch Stuurbrevet. Dit betekent concreet dat het systeem met ‘begeleider’ niet langer zal toegelaten zijn en je dus verplicht je kunde zal dienen te bewijzen in een erkend praktijktestcentrum.

Vaarschool.be ambieert om zo’n erkend praktijkcentrum te worden (de aanvraag is verstuurd) en zal zijn opleiding praktijk afsluiten met de praktijktest zodat de kostprijs voor de studenten niet verhoogt. Je volgt dus nog steeds gewoon één dag praktijk die wordt afgesloten met een test/examen. De richtlijnen van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de praktijktest verschillen weinig van de voorschriften die wij reeds tijdens onze praktijklessen hanteerden. Er verandert dus eigenlijk niet zo veel. Het woord ‘examen’ boezemt bij velen misschien angst in, maar dat is dus zeker niet nodig.

Wat is het probleem?

Mensen die hun examendossier niet kunnen afsluiten voor datum van 1 juli dienen verplicht een praktijktest te doen bij zo’n erkend praktijktestcentrum.

Dat betekent dat eventuele praktijk die op voorhand gedaan is (in een school of met een begeleider) -maar dus nog volgens het oude systeem- niet meer geldig is.

Er is immers momenteel een capaciteitsprobleem bij de FOD Mobiliteit en Vervoer omdat de examendata voor het theoretisch examen tot eind juni (en verder) vol zitten voor alle locaties. Er is dus met andere woorden geen mogelijkheid meer om theorie-examen te doen (als je nog geen examendatum hebt ingepland). Je kan dus ook je examendossier niet afsluiten.

Na overleg met de FOD Mobiliteit en Vervoer blijkt dat ook daar de mogelijkheden om extra data voor het theorie-examen opgebruikt zijn en er dus voor 1 juli geen nieuwe extra data mogelijk zullen zijn. Door Corona was er sowieso al een een groot capaciteitsprobleem doordat de examencentra enkele maanden gesloten werden.

Wat zijn nu de mogelijke scenario’s (en hun oplossing)?

Je kan jouw theorie-examen en praktijk doen voor 1 juli 2021

Geen probleem. Zolang al je documenten verwerkt worden voor 30 juni 2021 en je stuurbrevet dus aangevraagd wordt bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, val je nog onder het oude systeem en dien je niet verplicht een praktijktest doen. Dienstboekjes van ‘begeleiders’ zijn ook nog altijd mogelijk om je praktijkervaring te bewijzen.
Opgelet! Als je niet slaagt in je theorie-examen kan je naar alle waarschijnlijkheid geen herexamen plannen voor 30 juni 2021 en val je dus in het nieuwe systeem. Dit houdt dus een zeker risico in.

Je kan je theorie-examen niet doen voor 1 juli 2021, maar je praktijk is reeds gepland voor die datum

Dit heeft als gevolg dat je praktijk niet meetelt om je stuurbrevet aan te vragen volgens de nieuwe regeling (want je kan je examendossier niet afsluiten voor 30 juni 2021). Je bent onderworpen aan de nieuwe praktijktest bij een erkend praktijktestcentrum.
Oplossing: Je stelt je praktijkdag beter uit tot na 1 juli 2021. Anders betaal je twee keer de kost voor je praktijk en dat is natuurlijk niet aangewezen. Contacteer ons voor een herplanning van je praktijkdag.

Je hebt nog geen theorie-examen gepland bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Aangezien je nog geen theorie-examen hebt gepland en er geen data meer beschikbaar zijn, zal je volgens de nieuwe regeling je stuurbrevet moeten aanvragen (want je kan je examendossier niet afsluiten voor 30 juni 2021). Je bent onderworpen aan de praktijktest bij een erkend praktijktestcentrum.
Oplossing: Je stelt je praktijkdag beter uit tot na 1 juli 2021.Contacteer ons voor een herplanning van je praktijkdag indien die al gepland was voor 30 juni 2021. Nog geen praktijk gepland? Kies dan een praktijkdatum na 1 juli 2021.

Je hebt een oud brevet (zonder praktijktest) en je wil een upgrade.

Je oude brevet zonder praktijktest is nog steeds geldig. Wil je echter een upgrade (bijvoorbeeld van beperkt naar algemeen stuurbrevet) dan zal je alsnog een praktijktest dienen af te leggen. Je bent onderworpen aan de praktijktest bij een erkend praktijktestcentrum.

Conclusie

Heel deze situatie is een combinatie van problemen: enerzijds de hele Corona-pandemie, anderzijds de invoering van de nieuwe wetgeving (die trouwens reeds met 6 maanden werd uitgesteld).

We zullen ons moeten schikken en behelpen. Het is trouwens op dit moment, met de wederom stijgende cijfers, niet zeker of er in het begin van het seizoen al überhaupt praktijklessen kunnen doorgaan.

Uiteraard is dit voor niemand prettig en is dit een geval van overmacht zoals bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. Contacteer ons voor een oplossing op maat. Samen komen we hier wel uit. Het enige dat wij momenteel kunnen doen, is jou zo goed als mogelijk blijven informeren.