Praktijkexamen Motor

VAARSCHOOL BV is een erkend praktijktestcentrum en voldoet daaromtrent dus aan de voorwaarden zoals bepaald door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Dankzij deze erkenning kunnen onze examinatoren praktijkexamens afnemen van de kandidaten voor het Belgisch Stuurbrevet.

 

Voor wie is dit praktijkexamen?

Je hebt leren varen via iemand die je kent en je wil geen aparte praktische lessen nemen via een vaarschool
Je volgde reeds een praktijkopleiding via een vaarschool, maar je was niet geslaagd voor het praktijkexamen
Cursisten die een praktijkopleiding volgen bij VAARSCHOOL BV dienen geen apart praktijkexamen in te plannen. Dat is inbegrepen in de opleiding (tenzij je dient te herkansen).

Programma

De verschillende onderdelen van het examen die je moet kunnen uitvoeren zijn onder meer de volgende:

 • Handelingen bij het vertrek: voorafgaande controles en voorbereiding zoals meteo, brandstofvoorraad, motor, …
 • Basis veiligheid aan boord: noodprocedures, veiligheidsbriefing, rekening houden met andere vaarweggebruikers, uitkijk houden, veilige en aangepaste snelheid houden, efficiënte communicatie, respect voor de vaarregels, …
 • Basis besturing van de boot: rechtdoor, achteruit, keren (in kort bestek), gebruik dodemanskoord, motortrim, …
 • ‘Man over boord’-manoeuvre: efficiënt communiceren met bemanning en drenkeling, ervoor zorgen dat er visueel contact blijft met de MOB, onder de juiste hoek en met aangepaste snelheid aankomen, de MOB terug in/op de boot recupereren, de juiste behandeling van de drenkeling omschrijven, …
 • Vertrekken van een steiger (langszij): juiste handelingen, correct gebruik van stootwillen, gebruik van landvasten, veilig uit de ligplaats manoeuvreren, …
 • Aanmeren aan een steiger (langszij): juiste handelingen, correct gebruik van stootwillen, gebruik van landvasten, aangepaste snelheid, doeltreffend vastmaken, afsluitende controles en handelingen.

De VAARSCHOOL-examinator geeft punten. Om te slagen voor het praktisch examen moet je als kandidaat minstens 60% halen op elk onderdeel.

Zware fouten / Stoppers

Sommige ernstige fouten kunnen aanleiding geven tot negatieve examenuitslag, zelfs indien de kandidaat op alle onderdelen (zoals hierboven aangehaald) toch 60% procent haalt.

Deze zware fouten zijn :

 • Geen rekening houden met de vaarregels en/of niet correct reageren
 • Dodemanskoord niet gebruiken (indien aanwezig)
 • De controle verliezen over het vaartuig
 • Er niet in slagen om een man over boord in een recupereerbare positie te brengen

Praktisch

 • Er wordt dus geen les gegeven. Het betreft enkel een korte bootgewenning (indien nodig) en daarna het afnemen van het examen.
 • Het examen zelf neemt minimaal een uur per kandidaat in beslag.

Praktijkexamen Motorboot


Geplande opleidingen


Er zijn momenteel geen opleidingen gepland of er zijn geen vrije plaatsen meer beschikbaar. Neem contact met ons op voor een opleiding op maat (0)

Praktijkexamen eigen boot

Het praktijkexamen kan ook op je eigen motorboot (of op een boot van vriend of familie) afleggen. Wij komen overal ter plaatse in Vlaanderen. De prijs voor een privé-praktijkexamen op eigen boot bedraagt 150€ verplaatsing + 110€ per persoon die examen doet. Contacteer ons voor een afspraak.