Wat stond daar vanmiddag bij ons op de stoep? Onze nieuwe leergids!

De wetgeving met betrekking tot de pleziervaart is in volle evolutie. Het is dan ook uitermate belangrijk om steeds deze evolutie te blijven volgen.

Daarom proberen we steeds zo snel als mogelijk op de evolutie in te spelen met aangepaste handboeken waar nodig.

Het nieuwste kindje in de reeks is onze nieuwe Leergids voor het Stuurbrevet – Editie 2019.

Al onze opleidingen Belgisch Stuurbrevet zullen vanaf nu met dit nieuwe cursusboek, dat toch weer 4 bladzijden dikker is dan de vorige editie, worden gegeven.

Deze leergids is dus het officiële lesboek van Vaarschool.be. Vaarschool.be is erkend door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer als representatieve organisatie voor het Belgische Stuurbrevet en is tevens erkend als RYA Training Centre (UK) voor theorieopleidingen.

Inhoud leerstof Beperkt Stuurbrevet:

 • Deel B1 : Begrippen, definities, manoeuvreren
 • Deel B2 : De vaarweg
 • Deel B3 : Betonning en bebakening
 • Deel B4 : Verkeerstekens en signalisatie
 • Deel B5 : Voorrangsregels binnenwateren
 • Deel B6 : Lichten, dagmerken en geluidseinen
 • Deel B7 : Veiligheid en eerste hulp
 • Deel B8 : Motortechniek
 • Deel B9 : Specifieke reglementering België

Inhoud leerstof Algemeen Stuurbrevet:

 • Deel A1 : Navigatie
 • Deel A2 : Koerscorrecties en plaatsbepaling
 • Deel A3 : Het getij
 • Deel A4 : Meteorologie
 • Deel A5 : Voorkoming van aanvaringen op zee (BVA)
 • Deel A6 : Specifieke reglementering België

Heb je recent een editie 2018 gekocht?

Geen paniek! Als je een groepsopleiding volgt in klasverband in onze school, dan kan je aan het begin van de eerste les gewoon een nieuw boek bekomen zonder enige kost op vertoning van je editie 2018.

Heb je een boek gekocht via de webshop? Dan hebben we een speciale regeling voor je uitgewerkt: Tegen de prijs van 5€ + 5€ verzending krijg je van ons een nieuw examplaar. Bestellen kan hier.

Speak Your Mind

*