Praktijkexamen? De soep wordt niet zo heet gegeten als ze opgediend wordt…

Danny Bisaerts (zaakvoerder Vaarschool.be) en Phillip De Backer (Staatssecretaris voor de Noordzee)

Er is al heel wat gepraat en geschreven over de veranderingen in de wetgeving die er zeer binnenkort gaan aankomen.

Buiten een grondige vereenvoudiging, modernisering en samenvoeging van verschillende bestaande en zwaar verouderde wetgevingen is voor de pleziervaarder het meest in het oog springend detail waarschijnlijk de invoering van een praktijkexamen.

De regeling waarbij je via een begeleider zou kunnen leren varen zoals die nu bestaat zal dus op termijn verdwijnen.

Nu is er nogal wat onduidelijkheid over het moment waarop deze wetgeving van kracht zou worden.

Ik geef het toe, het is voor ons ook niet altijd even duidelijk. Daarom is een overzicht met de stand van zaken waarschijnlijk wel aan de orde.

Wat weten we vandaag (11 april 2018)?

Volgens onze bronnen is de nieuwe wetgeving goedgekeurd door de ministerraad en is nu ter controle bij de Raad van State voor advies.

Als alles goed gaat is het nog steeds de bedoeling van Staatssecretaris voor de Noordzee, Philippe De Backer, dat de wetgeving in voege treed op 1 juli 2018.

Echter, het is niet omdat de wetgeving in voege zou treden op 1 juli aanstaande dat tegen die termijn ook alle uitvoeringsbesluiten zullen klaar zijn en dat het ‘systeem’ klaar zou zijn om één en ander ook effectief te gaan toepassen.

Wat denken we te weten?

Het praktijkexamen komt er zeker niet op 1 juli 2018.

Hiervoor dienen immers eerst de vaarscholen erkend te worden door de overheid. Het zijn immers de scholen die volgens onze informatie de praktijkexamens zullen gaan afnemen.

De erkenningsprocedure van de vaarscholen houdt in dat iedere school een audit krijgt en dus aan een reeks objectieve kwalitatieve voorwaarden zal dienen te voldoen die gecontroleerd zullen worden. Op basis daarvan kan dus een erkenning worden bekomen.

Hier is echter ook kennis van zaken nodig. Aangezien we op vandaag nog niet exact weten wat de objectieve kwalitatieve criteria zullen zijn (we hebben wel een vermoeden, maar is nog geen informatie verzonden vanuit de FOD Mobiliteit en Vervoer naar de scholen toe), kunnen de scholen zich ook niet voorbereiden op zulk een audit.

Door dit feit zullen er op  datum van 1 juli aanstaande dan ook nog geen erkende vaarscholen zijn. Bijgevolg kan er dus op dit moment ook geen praktijkexamen worden ingevoerd.

Er zal dus nog wel wat water door de zee stromen alvorens er effectief erkenningen voor vaarscholen zullen worden uitgedeeld door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

We hebben op dit moment de indruk dat hier nog minstens een jaar zal over heen gaan.

Wat betekent dit voor jou?

Wel, het wordt allemaal wat minder dringend voor wat praktijk betreft. De procedure met een begeleider blijft dus voorlopig gewoon bestaan.

De invoering van de nieuwe wetgeving (en enkele veranderingen aangaande uitrusting van het schip, vaarbevoegdheden, en dergelijke) is echter wel gepland vanaf 1 juli 2018.

Voor de gewone pleziervaarder (die niet commercieel vaart) heeft dit waarschijnlijk momenteel niet zo heel veel impact.

Het is en blijft echter wel het goede moment om nu je stuurbrevet te halen, want het zwaard van het praktijkexamen zal ooit wel vallen. Stel het dus niet uit. Maak er werk van.

Bij Vaarschool.be zit je zoals steeds aan de bron, ook voor je opleidingen.

Wil je weten hoe er aan te beginnen?

Onze ‘Starten met varen’-pagina zet je op het juiste pad.

Danny Bisaerts – Zaakvoerder Vaarschool.be

 

 

Comments

 1. Walter Smolders says

  Beste,
  Moet er op dit moment een praktijkexamen afgelegd worden voor een algemeen stuurbrevet?
  Groetjes
  W Smolders

  • Hoi Walter,
   Neen op dit moment (Jan-2019) nog niet, maar de wetgever is van plan om dit in te voeren vanaf 2020 volgens de laatste informatie waarover wij beschikken.
   Mvg,
   Danny

Speak Your Mind

*