Invoering van een praktijkexamen in 2018 is een feit

De informatie in dit artikel is momenteel achterhaald. Meer info vind je hier: https://www.vaarschool.be/praktijkexamen-de-soep-wordt-niet-zo-heet-gegeten-als-ze-opgediend-wordt

Op zaterdag 11 februari namen we met Vaarschool.be deel aan de conferentie over de herziening van de gangbare reglementering voor de pleziervaart.

Sommige delen van deze wetgeving stammen nog uit 1920 en is dus dringend aan modernisering toe.

Onder impuls van Staatssecretaris Philip De Backer (zie foto) en het Federaal Overlegplatform Pleziervaart zullen er dus belangrijke wijzigingen het licht zien vanaf begin 2018.

We sommen de belangrijkste wijzigingen en tendenzen nog een keer op.

Datum van invoering van de nieuwe reglementering voor de pleziervaart

 • Er wordt gemikt op invoering van de voorgestelde wijzigingen op 1 januari 2018, wat de opleidingsorganisaties en de sector in het algemeen voldoende tijd moet geven om zich aan te passen aan de nieuwe context, en hen moet toelaten om de nodige bijsturingen te laten doen aan de definitieve teksten.

Invoering van een modulair systeem voor brevettering in de pleziervaart

 • De brevetten zullen worden gekoppeld aan een aantal (theorie/praktijk (?)) modules die de kandidaat moet behalen alvorens een bepaald brevet te kunnen bekomen. Deze modules dienen niet allemaal bij een zelfde opleidingsinstelling te worden gevolgd. Zelfstudie zou mogelijk blijven.
 • De examinering zou in handen blijven van de overheid.

Invoering van een praktijk-“examen”

 • De mogelijkheid om via een begeleider praktijk te doen zal eigenlijk worden  afgeschaft. Dit wordt vervangen door een examen bij een erkende instelling / examenjury waar de kandidaat zijn kunde zal dienen te bewijzen.
 • De praktische kennis van de kandidaat zal worden getoetst  aan objectieve criteria die redelijk uitgebreid zijn en die zullen worden afgetoetst tijdens een opleiding bij een erkende instelling of tijdens de demonstratie van de kandidaat voor een examenjury.
 • Waarschijnlijk gaat de praktijkopleiding langer dan één dag dienen te duren gezien het aantal te demonstreren elementen binnen de objectieve criteria. Voordeel hier is dat dit ten goede komt van de schipper in spé. Nadeel is dat de opleiding langer zal moeten duren en dat dit dus de kost waarschijnlijk zal opdrijven.

Wijzigingen/modernisering in de uitrusting van een schip

 • De uitrustingsvereisten op een schip zullen worden aangepast aan modernere normen. Eén van de elementen zou kunnen zijn dat vuurpijlen voor zeegaande pleziervaart zouden kunnen worden vervangen door alternatieve noodsignalen die via digitale weg of visuele weg de aandacht zou kunnen trekken. Dit is goed nieuws omdat vuurpijlen natuurlijk een vervaldatum hebben en dat de verwijdering van de vervallen vuurpijlen gevaarlijk afval met zich meebrengt.
 • De wijzigingen in de uitrusting zouden echter breder gaan dan alleen de vuurpijlen.

Erkenningssysteem voor opleidingsorganisaties

 • Misschien wel de belangrijkste wijziging (althans voor de opleidingsorganisaties) is het feit dat er een erkenningssysteem zou worden uitgebouwd voor erkende scholen. Momenteel kan eigenlijk iedereen die zich aansluit bij een representatieve organisatie zich “erkende vaarschool” noemen, wat natuurlijk een vals beeld geeft en niets zegt over de kwaliteit van de afgeleverde opleiding.
 • De erkenning zou afhangen van een aantal objectieve criteria zoals administratieve opvolging, aanbod, kwaliteit van de opleiders en het gebruikte materiaal.
 • Dit gaat het zogenaamde “kaf van het koren” scheiden aangezien nu in praktijk iedereen met een boot en een stuurbrevet eigenlijk een school kan starten en dat is om veiligheidsredenen uiteraard geen goede zaak.

Onze opinie

Volgens ons zijn de meeste voorstellen een goede zaak.

De meeste wijzigingen zullen de veiligheid alleen maar ten goede komen en maken de pleziervaart een stuk moderner en meer in lijn met andere landen binnen Europa.

De belangrijkste wijziging voor de beginnende pleziervaarder is het invoeren van een praktisch examen/test waarin hij op basis van objectieve criteria zijn kunde zal dienen te bewijzen.

Daarbuiten zal het ook duidelijker worden voor de beginner welke school een echte erkende school is en welke school dit niet is. Voor ons is dit niet echt een probleem omdat wij nu al erkend zijn als representatieve organisatie voor het stuurbrevet (door de FOD Mobiliteit & Vervoer) en ook als RYA Training Centre (door de Royal Yachting Association).

Uiteraard zullen we ook een daadwerkelijke erkenning als vaarschool ambiëren in zijn nieuwe vorm zodat we ook in de toekomst dezelfde kwaliteit kunnen blijven aanbieden naar de pleziervaart toe.

Als leider in het marksegment van de vaaropleidingen zijn we dit natuurlijk verplicht aan onze klanten zodat we zoals nu dezelfde hoogstaande kwaliteit van opleidingen kunnen blijven aanbieden.

Bezoek ons op stand 5351 (hall 5), net tegenover de Maritieme Brasserie, op de Belgian Boat Show (Flanders Expo Gent) tot 19/2/2017 voor meer informatie en inschrijvingen in een opleiding of boek je opleiding via www.vaarschool.be. Doe het nu voor het moeilijker wordt!

Danny Bisaerts (zaakvoerder Vaarschool.be) en Phillip De Backer (Staatssecretaris voor de Noordzee)

Comments

 1. Gert Reunes says

  Zoekt u nog praktijk leraars voor 2018? Ik volgde bij u de cursus zo een 5 jaar geleden.

 2. francis van elst says

  is het mogelijk me op de hoogte te houden, ben geinteresseerd.

 3. Yesss, dit zal nog meer mensen overtuigen om in Nederland hun examen gaan af te leggen en zo op een eenvoudigere manier hun vaarbewijs te halen.
  Daar krijg je trouwens ook meteen je ICC afgeleverd zonder daar nog eens extra voor moeten op te hoesten.

  Goed bezig België

  • Peter, ik volg je redenering. Alleen is België zich aan het aligneren met de rest van Europa, waar dit al wel op poten staat. Nederland is in dit geval eerder een buitenbeentje. Het feit dat een ICC wordt afgeleverd in Nederland door mensen die niet in Nederland wonen mag eigenlijk niet volgens een resolutie van de Verenigde Naties. Ik vermoed dan ook dat dit eerder een tijdelijke situatie is.

   Natuurlijk moet je ook even naar de voordelen kijken. Nog veel te veel zien we mensen onvoorbereid op het water gaan. Het is zo’n beetje als instappen in een auto zonder dat je hebt leren rijden. Niemand met gezond verstand die zich dat in zijn hoofd haalt.

   Het idee van de wetgever is dus vooral gericht op een verhoging van de veiligheid. Maar hier hangt natuurlijk een kost aan, maar de voornaamste drijfveer is niet de bedoeling om mensen meer geld te laten betalen. Het is nu eenmaal wat het is 🙂

   • “Het is nu eenmaal wat het is”, ja ons vadertje staat heeft weer gat in de markt gevonden! “Onvoorbereid te water gaan”?? Ik heb zoals zo velen
    mijn praktijk gedaan met een “uren boekje” en van die velen zijn er slechts heel weinig ongevallen geweest. Een boot is geen auto besturen; dus das ook een stomme (oneerlijke) vergelijking. Ik vind dit gewoon triestig dat overal waar jan modaal (en tuurlijk ook “jan speciaal” met zijn jacht) zijn voet zet zijn portefeuille moet leeggeroofd zien door onze wetgevers. Dat scholen verplicht erkend worden is goed uiteraard om de burger tegen
    charlatans te beschermen. Dat men het aantal uren praktijk zou verdubbelen zou beter zijn, maar daar heeft vadertje staat geen extra rinkelende kassa mee… Dus “melken” maar die burger…
    Luc Van Droogenbroeck

 4. Het is inmiddels 2018. Is er al schot in deze zaak?

 5. Ik heb 20 naar beneden mij yachtman afgelegd, met succes. Sindsdien zowat heel de wereld rondgezeild. Nu enkele jaren geleden een traaglopend motorjacht gekocht. Moet ik voor de zodiac op het motorjacht nog een vaarbewijs afleggen, of volstaat het yachtman diploma?

 6. Beste Danny

  Ik was erg te spreken over je boek!

  Ik heb vorig jaar mijn beperkt stuurbrevet I gehaald in België en dus 20 uur onder begeleiding moeten varen. Deze zomer wil ik graag mijn beperkt stuurbrevet II halen.
  Moet ik dan nog een praktijk examen doen bij een erkende vaarschool?

  Hoe denk je over nu ene mijn algemeen vaarbewijs te halen in Nederland nadat ik het kleine in België heb gedaan? Qua reglementen (binnenvaart/politie) lijkt het mij ingewikkelder.

 7. Emiel Joye says

  Dag Danny,

  Ik ben nu 17 jaar en ik zou graag mijn algemeen stuurbrevet zo snel mogelijk behalen. Ik zou de theorie op mijzelf studeren en het examen nog zeker voor juli afleggen. Moet ik dan ook nog een praktijkexamen afleggen en hoe doe ik dit? Moet ik hiervoor dan 18 jaar zijn of niet?

Speak Your Mind

*