BREAKING: (lichte) versoepeling van het vaarverbod aangaande de pleziervaart

Voorafgaande bemerking: ten allen tijde dienen de nodige maatregelen genomen te worden om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van de afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon (behalve onderling tussen de personen die onder hetzelfde dak wonen).

Geldigheid

Deze regels zijn geldig vanaf 4 mei tot en met 10 mei 2020. Zij kunnen worden aangepast aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie.

Zijn toegelaten op zee en binnenwateren enkel binnen België

 • brandingsporten en watersport (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…)
 • het varen met zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters op zee en op de binnenwateren
 • onderhoudswerken aan vaartuigen
 • het te water laten van vaartuigen

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden

 • individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen. Gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor brandingsport/watersport en de omstandigheden van zee, golven, weer en wind, kan de social distance in de praktijk niet ten allen tijde en onder alle omstandigheden verzekerd worden, bijgevolg kunnen geen andere personen (naast de personen die onder hetzelfde dak wonen) mee aan boord genomen worden.
 • gebruik van eigen materiaal
 • de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.
 • De nodige maatregelen moeten genomen wordenom de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal
 • Op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters
 • Binnen de jachthavens, strand/watersportclubs moeten maatregelen genomen worden om de regels van social distance te respecteren

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten

 • Verhuur van pleziervaartuigen of materiaal voor brandingsporten en watersporten
 • Lesgeven (praktijk) 🙁
 • Evenementen, groepsactiviteiten en wedstrijden zijn nog steeds verboden
 • Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas)

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer

OPGELET: Het is op dit moment niet helemaal duidelijk of de verplaatsing naar je boot dan wel mag. Momenteel zijn alle niet-essentiële verplaatsingen nog steeds verboden …

>>>> Alle informatie hoor jet eerst op Vaarschool.be ! <<<<

Comments

 1. Wouters koen says

  Ik kocht een motorkruiser in Friesland. Het ligt aangemeerd aan de eigendom van de vorige eigenaar. Omdat deze zijn huis verkoopt werd contractueel overeengekomen dat ik het schip er tot einde maart mocht laten liggen. Wij zijn nu begin mei. Ik moet mijn boot dus verleggen om het contract na te leven. De grens blijft gesloten. Is het naleven van een contract een essentiële verplaatsing?

 2. Bart VERBERGT says

  Als ge moogt varen is de verplaatsing naar de boot ook de facto toegestaan. Voor alle andere sporten die vanaf 4 mei toegestaan zijn moet ge u ook verplaatsen. Tennis, golf, vissen enz…

 3. Ik denk dat dit ‘defacto’ niet zo is. Een lange verplaatsing naar je boot wordt als ‘niet-essentieel’ gezien. In het huidig stadium lijkt het me dit dus enkel toe gelaten als je te voet of met de fiets kan. Maar ik geef toe dat dit onduidelijk is.

 4. Bart VERBERGT says

  Waar staat dat een lange verplaatsing naar je boot niet essentieel is?

 5. Zie Ministrieel besluit.Lange verplaatsingen zijn NIET toegelaten.

Trackbacks

 1. […] Er is een versoepeling die ingaat op 4 mei 2020. Lees er alles over in: BREAKING: (lichte) versoepeling van het vaarverbod aangaande de pleziervaart […]

Speak Your Mind

*